o družstvu služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém

Informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

V souvislosti s investicí části volných finančních prostředků družstva za účelem jejich zhodnocení do směnek společnosti Arca Investments a.s. v roce 2020 zde uvádíme aktuální informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

Na schůzi věřitelů společnosti Arca Investments a.s. v říjnu 2021 byly přezkoumány a zjištěny přihlášené pohledávky. Pohledávky SBD NH nebyly ze strany insolvenčního správce ani dlužníka popřeny.
Byl zvolen nový šestičlenný věřitelský výbor ve složení: J&T BANKA, a.s., Caleson Debt Solution a.s., Spojené kartáčovny a.s., Traficon Inkasní s.r.o., IMOS invest s.r.o. a Real Controls s.r.o. Svaz českých a moravských spotřebních družstev, zastupovaný AK ŽIŽLAVSKÝ, byl zvolen náhradníkem předsedy věřitelského výboru, J&T BANKA, a.s., s právem účastnit se všech jednání věřitelského výboru. AK ŽIŽLAVSKÝ zastupuje v insolvenčním řízení i SBD NH - tím je pro naše družstvo zachován přístup ke všem informacím o průběhu insolvenčního řízení.
Insolvenčním správcem je Ing. Lee Louda.
Schůze věřitelů schválila návrh na povolení reorganizace společnosti Arca Investments, a.s. To pro naše družstvo znamená, že při dodržení podmínek předběžně předloženého plánu reorganizace budou pohledávky družstva uspokojeny z výnosů prodeje majetku Arca Investments, a.s. převedeného do nově založené společnosti se sídlem v České republice, a to do tří let ve výši cca 55%.

Dne 21. 10. 2021 rozhodl Městský soud v Praze o povolení reorganizace dlužníka Arca Investments a.s. Ze zákona má Arca na sestavení reorganizačního plánu 120 dnů, případně dalších 120 dnů, pokud by požádala o prodloužení lhůty.

Na návrh insolvenčního správce a dlužníka byla v prosinci 2021 vydána předběžná opatření, kterými byli dlužník a vybrané právnické osoby ovládané dlužníkem omezeni v dispozici se svým majetkem. Předběžná opatření byla projednána s věřitelským výborem. Důvodem je ochrana majetkové podstaty.

Do konce roku 2021 se konalo devět zasedání věřitelského výboru.

Zápisy ze zasedání věřitelského výboru a další dokumenty k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. jsou uveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Informace k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. budeme průběžně aktualizovat.


Nahoru Začátek stránky Úvod