úvod o družstvu služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 31. května 2018

31. května tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:

Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:

účetní závěrku za rok 2017,
převod zisku vytvořeného v roce 2017 ve výši 106 728,18 Kč do nedělitelného fondu družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 9. května 2018


P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NHsvolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne 31. května 2018 (čtvrtek) od 16°° hod. v Kulturním domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1.Zahájení
2.Volba komisí
3.Zpráva představenstva
4.Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
5.Zpráva kontrolní komise
6.Zpráva mandátové komise
7.Schválení účetní závěrky za rok 2017 a převod zisku do nedělitelného fondu
8.Diskuze
9.Závěr

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Příloha:

1.Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2017
2.Návrh na schválení roční účetní závěrky a návrh na převedení zisku do nedělitelného fondu družstva

Nahoru Začátek stránky Úvod