V Ostravě 7. června 2024

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 6. června 2024

Shromáždění delegátů přijalo k jednotlivým bodům programu následující usnesení:

ad 7.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 258 591,24 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
ad 8.:
Shromáždění delegátů SBD NH zvolilo dva členy Kontrolní komise SBD NH do konce stávajícího funkčního období:
Ing. Karel Čech
Mgr. Vojtěch Bednařík
ad 9.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje s ohledem na výsledek výběrového řízení jako auditora SBD NH pro období let 2024 – 2026 společnost H audit s.r.o., IČ: 25357336, 28 října 1610/95,702 00 Ostrava, která splnila všechny zadávací podmínky výběrového řízení a má po dobu tří let cenovou nabídku ve výši 120.000,-Kč bez DPH.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Nabídka volného pracovního místa

Název pozice:Obsluha a výdej jídel
Obor:řidička a pracovnice v jídelně
Obec:Ostrava
Mzda:120,- Kč/hod.
Směnnost:jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:bez vzdělání, nižší střední odborné, střední odborné bez vyučení
Adresa pracoviště:Stavební bytové družstvo Nová huť, Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice
Nástup: IHNED
Další informace o volném místu:
-řidičský průkaz sk. B
-platný zdravotní průkaz
-příprava jídelny a kuchyně
-kompletace várnic, dovoz jídel, příprava jídel pro výdej v jídelně, mytí nádobí
-úklid kuchyně
-hlášení počtu obědů na další den, evidence strávníků a další
-VHODNÉ PRO MAMINKY PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, nástup v 8,00 hod.
Pracovní doba:
-jednosměnný provoz HPP - zkrácený pracovní úvazek 5,5 hodiny denně
Zaměstnanecké výhody:
-prémie
-příspěvek na životní pojištění po půl roce
-příspěvek na stravování
-5 týdnů dovolené
-5 dnů sick day po roce

V případě zájmu nám zašlete svůj profesní životopis na e-mail: palicova@sbdnh.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 14. května 2024

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat
dne 6. června 2024 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva představenstva
4. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2023 a návrh na převedení zisku
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
8. Volba dvou členů Kontrolní komise SBD NH
9. Schválení auditora SBD NH pro rok 2024 až 2026
10. Diskuze
11. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Příloha:
1. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2023
2. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty
3. Seznam kandidátů do kontrolní komise SBD NH

Upozornění:
- Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomického náměstka SBD NH nebo k dispozici na www stránkách družstva.

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 20. června 2023

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 8. června 2023

Shromáždění delegátů přijalo k jednotlivým bodům programu následující usnesení:

ad 7.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 185 239,05 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
ad 8.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Jednací řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 9.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Volební řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 10.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje na návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka doplnění článku 6 Odměna výboru samosprávy ve druhé větě bodu 4. o slovo „následujícího“.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje směrnici S - 206 Funkcionářské odměny s účinností od 1.7.2023.
ad 11.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka nepřijmout v tomto bodě žádné usnesení.
ad 12.:
Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo vedením jednání a případným uzavřením smlouvy o převodu pohledávky družstva za společností ARCA Investments, a.s. podle nabídky Mgr. Václava Grossmana, advokáta se sídlem Polská 1271/14, 120 00 Praha 2, za nejnižší částku 3.500.000,- Kč.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 16. května 2023

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat
dne 8. června 2023 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva představenstva
4. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2022 a návrh na převedení zisku
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
8. Schválení Jednacího řádu SBD NH
9. Schválení Volebního řádu SBD NH
10. Schválení Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny
11. Projednání návrhu dohody o narovnání mezi SBD NH a Mgr. Opletalem a Ing. Prešerem
12. Projednání nabídky na odkup pohledávky za Arca Investments, a.s.
13. Diskuze
14. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Přílohy:
1. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2022
2. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
3. Jednací řád SBD NH
4. Volební řád SBD NH
5. Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny
6. Návrh usnesení k bodu programu 3., 4. a 5.
7. Informace delegátům ve věci řešení pohledávky za Arca Investments, a.s.
8. Návrh dohody o narovnání mezi SBD NH a Mgr. Opletalem a Ing. Prešerem
9. Nabídka na odkup pohledávky za Arca Investments, a.s.
10. Návrh usnesení k bodu programu 11. a 12.

Upozornění:
- Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomického náměstka SBD NH nebo je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Jednacího řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Volebního řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nove znění Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny je k dispozici na www stránkách družstva.

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod

INFORMACE K PŘEVODŮM DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ/GARÁŽÍ SBD NH DO VLASTNICTVÍ

Z důvodu četných dotazů a mylně prezentovaných informací k možnostem převodů bytů/garáží Stavebního bytového družstva Nová huť do vlastnictví členů družstva - nájemců i po roce 2020 vám sdělujeme:

- SBD NH převádí své byty do vlastnictví svých členů v souladu se Stanovami SBD NH, konkrétně Článek 12 – Členská práva a povinnosti, bod i) - družstvo je povinno převést byt do vlastnictví každého člena, který si o převod bytu do vlastnictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení bytu požádá,
- SBD NH tedy bude převádět svým členům byty/garáže do vlastnictví bez ohledu na námitku promlčení i po roce 2020,
- SBD NH bude převádět byty/garáže do vlastnictví i těm svým členům, kteří si o převod požádají až po roce 2020.

Ti, kteří již mají podanou žádost o převedení bytu/garáže do vlastnictví v roce 2020 a mají stále vysoké nesplacené závazky vůči SBD NH (anuita, úvěr) si mohou o posunutí termínu zažádat, a to písemně na adrese SBD NH, Hýlova 26/40, Ostrava - Výškovice, nebo elektronicky na e-mail: simkova@sbdnh.cz, paní Alena Šimková, referentka převodů jednotek do vlastnictví.


Nahoru Začátek stránky Úvod