Současnost

Stavební bytové družstvo Nová huť v současnosti

 • Správu bytových domů a garáží zajišťujeme již od roku 1959
 • Jsme jedním z největších správců bytového fondu na Ostravsku
 • V současnosti spravujeme 270 domů, což představuje více než 12.000 jednotek
 • Zajišťujeme komplexní správu bytového fondu a garáží, která zahrnuje účetní, finanční, ekonomické, provozně-technické, právní, organizační a informační činnosti
 • Funkci předsedy společenství vlastníků vykonáváme v bezmála 180 SVJ
 • Nabízíme exkluzivní pojištění domu v rámci pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, které je až o 60 % nižší, než obdobné pojištění na trhu
 • Svým zákazníkům nabízíme benefit ve formě bezplatného využití služeb SIPO

SBD NH představuje pro své členy a klienty jistotu kvalitního bydlení, družstvo má rovněž jasnou vizi své budoucí profesní perspektivy v pozici profesionálního správce nemovitostí a rozhodně mu není lhostejná úroveň bydlení lidí ve vlastním bytovém fondu, jakož i v domech, kde působí ve funkci správce či předsedy společenství vlastníků. Během desítek let své existence získalo družstvo řadu zkušeností se správou objektů, které nyní zúročuje. SBD NH ale nevychází pouze z tradice, preferuje rovněž trendy stability, seriózního jednání a profesní kompetence.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Historie

Stavební bytové družstvo Nová huť vzniklo z podnětu pracovníků NHKG a PV ROH NHKG v roce 1959. Ustavující členská schůze se konala 21.11.1959 a zvolila pětičlenné představenstvo a tříčlennou kontrolní komisi. Dnem 24.12.1959 bylo družstvo zapsáno do podnikového rejstříku u lidového soudu civilního v Ostravě pod názvem SBD NHKG.

Prvními vlastními bytovými objekty byly v Porubě blok 14b na adrese Opavská 7, 9 a v Zábřehu blok 13 na adrese Krasnoarmějců 3, 5, 7.

Prvním předsedou družstva byl 21.11.1959 zvolen p. Ing. Milan Riczniak.

Vývoj družstva lze stručně ilustrovat následujícím přehledem:

1960 - 1964  Družstvo vlastní 600 bytů v 16 domech, překonává určitou krizi a buduje svou technickou složku.
1964 - 1972  Družstvo pracuje pod patronací Ústřední rady družstev. Zavádí se systematický způsob práce. V roce 1967 se družstvo zapojuje do nově vzniklého způsobu stabilizační výstavby a přidělování bytů. Družstvo již vlastní 59 domů s 2909 byty.
1974  Došlo ke sloučení se SBD NHKG 2 Svépomoc a SBD Výškovice a bytový fond v Orlové a Frýdku-Místku byl předán tamějším družstvům. V této době vlastní družstvo 3100 bytů.
1980  Dochází k další integraci s Družstvem pro výstavbu a správu garáží. V rámci tohoto připojení je převzato dalších 2056 garáží.
1981  V roce 1981 je 199 garáží prodáno do osobního vlastnictví. Družstvo v tomto roce spravuje 6049 bytů a 2578 garáží.
1982  K 31.12.1982 pečuje družstvo o 7054 byty a 2493 garáže, má rozestavěno 367 bytů a 38 garáží v 477 domech a má 9119 členů.
1983 - 1990  V rámci komplexní bytové výstavby (KBV) se družstvo dále postupně zvětšuje na 10200 bytů a 2500 garáží. Družstvo přijalo nový název: Stavební bytové družstvo Nová huť.
1991  V roce 1991 prochází družstvo vnitřní krizí, kdy je vyměněno vedení družstva a zvoleno nové představenstvo. Je vytvořen nový organizační řád. Pro řízení běžné činnosti družstva je představenstvem družstva jmenován ředitel.
1993  K 1.1.1993, po přijetí nových stanov, které byly upraveny do souladu s novým občanským a obchodním zákoníkem, je družstvo zapsáno u okresního soudu do obchodního rejstříku a tím potvrzena jeho transformace.
1995  Během roku 1995 se z družstva vyčlenily BD Slavík a BD 73.
1997  V roce 1997 v souladu se zákonem č. 72/94 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) je zahájen na základě žádostí členů družstva-nájemců bytů převod prvních bytů a garáží do vlastnictví těchto členů.
1999  Družstvo jako jedno z prvních v ČR spustilo v červenci své internetové stránky. Archív původní verze je zde.
2005  K 31.12. 2005 družstvo převedlo do vlastnictví 1157 bytů a 460 garáží.
2006  V roce 2006 družstvo převedlo do vlastnictví dalších 158 bytů a 25 garáží.
2007  V roce 2007 družstvo převedlo do vlastnictví 134 byty a 10 garáží.
2008  V roce 2008 družstvo převedlo do vlastnictví celkem 350 bytů a 33 garáží. Družstvo v tomto roce zajišťovalo přípravu a realizovalo opravy bytového fondu za téměř 300 mil. Kč (z toho za 250 mil. Kč komplexní opravy - revitalizace bytových domů).
2009  V listopadu 2009 družstvo završilo 50 let trvání své existence.
2010  V roce 2010 družstvo převedlo do vlastnictví 489 bytů a 50 garáží.
2011  V získávání dotací patří naše družstvo mezi přední bytová družstva v ČR. Od roku 2003 bylo provedeno více než 70 revitalizací a naše družstvo získalo na dotacích v akcích "Panel", "Nový panel" a "Zelená úsporám" více než 180 mil. Kč. V roce 2011 družstvo převedlo do vlastnictví 312 bytů a 33 garáží.
2012  V roce 2012 družstvo převedlo do vlastnictví 325 bytů a 21 garáž. K 31.12.2012 vlastní družstvo 7086 bytů a 1503 garáže. Ve správě družstva je dalších 3487 bytů a 686 garáží.
2013  V roce 2013 družstvo převedlo do vlastnictví 275 bytů a 16 garáží. K 31.12.2013 vlastní družstvo 6811 bytů I. kategorie a 1487 garáží. Ve správě družstva je dalších 3706 bytů a 688 garáží.
2014  V listopadu 2014 družstvo završilo již 55 let trvání své existence. V tomto roce družstvo převedlo do vlastnictví 250 bytů a 8 garáží. K 31.12.2014 tak vlastní družstvo 6561 byt I. kategorie a 1479 garáží. Družstvo dále spravuje 3954 byty a 695 garáží.
2015  V roce 2015 družstvo převedlo do vlastnictví 308 bytů a 20 garáží. K 3.12.2015 tak vlastní družstvo 6253 byty I. kategorie a 1459 garáží. Družstvo dále spravuje 4093 byty a 714 garáží.
2016  V roce 2016 družstvo převedlo do vlastnictví 304 byty a 12 garáží. K 31.12.2016 tak vlastnilo družstvo 5949 bytů I. kategorie a 1447 garáží. Družstvo dále spravuje 4381 byt a 726 garáží.
2019  V roce 2019 oslavilo SBD NH 60. výročí svého vzniku.
2020  V důsledku opatření, přijatých k zamezení šíření nemoci COVID-19, přešlo SBD NH z velké části na online režim práce.
2021  Po skončení omezení se družstvo vrátilo do běžného režimu, zvýšený podíl elektronické komunikace však zůstal zachován a je nadále rozšiřován.
2022  V roce 2022 družstvo převedlo do vlastnictví 724 byty a 46 garáží. K 31.12.2022 tak vlastnilo družstvo 3132 bytů I. kategorie a 1342 garáží. Družstvo dále spravuje 6838 bytů a 831 garáží.

Po celou dobu své existence vykazuje družstvo dobré hospodářské výsledky.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Volené orgány

Představenstvo SBD NH

Předseda představenstva:Ing. Darina Slováková
Místopředseda představenstva: Jaroslav Vacek
Členové představenstva:Petr Buček
Ing. Petr Dunker
Jiří Kaloč
Ing. Vít Macháček
Radim Mojžíšek, DiS.
Ing. Vladimíra Polomská

Kontrolní komise SBD NH

Předseda kontrolní komise:Miroslav Hunčár
Místopředseda kontrolní komise: Luděk Karas
Jiří Ledvoň
Drahoslava Tesaříková

Na shromáždění delegátů konaném per rollam dne 13.5.2021 byli zvoleni členové představenstva Petr Buček, Jiří Kaloč, Ing. Karel Kuchař, Mgr. Petr Opletal, Ing. Radomír Prešer, Slávek Růžička, Ing. Darina Slováková, Michaela Stablová a Jaroslav Vacek, a členové kontrolní komise Miroslav Hunčár, Bc. Edita Janečková, Luděk Karas, Jiří Ledvoň a Drahoslava Tesaříková.

Ing. Prešer odstoupil z funkce člena představenstva dne 15.9.2021.

Mgr. Opletal byl odvolán z funkce člena představenstva na Shromáždění delegátů SBD NH dne 14.10.2021.

Na zasedání představenstva dne 20.10.2021 byla předsedkyní představenstva zvolena Ing. Darina Slováková.

Na zasedání představenstva dne 2.2.2022 odstoupila z funkce členky představenstva paní Michaela Stablová.

Na zasedání představenstva dne 23.2.2022 byli jmenováni za náhradní členy představenstva Ing. Petr Dunker, Radim Mojžíšek, DiS. a Ing. Vladimíra Polomská.

Na Shromáždění delegátů SBD NH dne 2.6.2022 odstoupil z funkce člena představenstva pan Slávek Růžička.

Na Shromáždění delegátů SBD NH dne 2.6.2022 byli zvoleni členy představenstva Ing. Petr Dunker, Ing. Vít Macháček, pan Radim Mojžíšek, DiS. a Ing. Vladimíra Polomská.

Na zasedání představenstva dne 26.4.2023 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Karel Kuchař. Představenstvo tak bude pracovat v osmičlenném složení.

Na zasedání kontrolní komise dne 18.10.2023 odstoupila z funkce členky kontrolní komise Bc. Edita Janečková. Místopředsedou kontrolní komise byl zvolen p. Luděk Karas.


Komise

Představenstvo zřídilo jako své pomocné orgány komisi ekonomickou, komisi technickou a komisi organizační. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc a jejich závěry jsou pouze doporučením pro rozhodnutí, které přijímá představenstvo. Členové komisí jsou jmenováni představenstvem.

Ekonomická komise

Předseda ekonomické komise: Ing. Petr Dunker
Členové ekonomické komise:Ing. Lenka Fajkusová
Ing. Radovan Mališ
Ing. Markéta Vltavská

Technická komise

Předseda technické komise: Petr Buček
Členové technické komise:Jiří Kaloč
Radim Mojžíšek, DiS
Ing. Jaroslav Polomský

Organizační komise

Předseda organizační komise: Ing. Vladimíra Polomská
Členové organizační komise:Ing. Martina Janíčková
Ing. Vít Macháček
Ing. Lubomír Šebesta

Po volbě členů představenstva shromážděním delegátů konaným per rollam dne 13.5.2021 jmenovalo představenstvo členy komisí na svém zasedání dne 25.5.2021.

Na zasedání představenstva dne 2.2.2022 odstoupila z funkce členky ekonomické komise paní Michaela Stablová, na její místo byl jmenován Jiří Kaloč. Zároveň byla představenstvem zrušena organizační komise.

Na zasedání představenstva dne 29.6.2022 byla znovu zřízena organizační komise a byly provedeny změny ve složení ekonomické a technické komise.

Na zasedání představenstva dne 26.4.2023 odstoupil z funkce člena ekonomické komise Ing. Karel Kuchař.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Pracovní aparát

Řízení pracovního aparátu SBD NH

Řízení je zabezpečováno po linii ředitele, jeho náměstků a jednotlivých vedoucích útvarů.

Organizační struktura SBD NH

Postavení vnitrodružstevních útvarů vychází z vnitrodružstevní dělby práce, která je dána organizační a ekonomickou strukturou. Organizační struktura respektuje vertikální a horizontální členění do úseků, oddělení (středisek) a referátů.

Organizační schéma (PDF)

Úsek ředitele

 • 1 Ředitel
   • 101 Referát sekretariátu, personalistiky, organizace družstevních vztahů, podatelna
   • 110 Referát správa SVJ
   • 120 Referát BOZP, PO
   • 140 Referát ASŘ, výpočetní technika
  • 15 Oddělení právní
   • 150 Referát právní, převody jednotek do vlastnictví

Ekonomický úsek

 • 2 Ekonomický náměstek
  • 22 Oddělení ekonomické informace
   • 201 Referát správa budov, pokladna, sekretariát
   • 202 Referát mzdová účtárna
   • 203 Referát ekonomika práce
   • 204 Referát členské a bytové záležitosti
   • 220 Referát rozbory, statistika
   • 221 Referát materiálová účtárna
   • 222 Referát všeobecná účtárna
   • 223 Referát výrobní účtárna
   • 224 Referát ceny, daně
   • 225 Referát SVJ a BD
   • 230 Referát členské podíly
   • 231 Referát provozní účtárna

Výrobní úsek

 • 3 Výrobní náměstek
   • 301 Referát dispečink a sekretariát
  • 31 Oddělení technicko - dodavatelské
   • 312 Referát energie, měřidla
   • 313 Referát dodavatelská údržba
  • 33 Oddělení údržba vyhrazených zařízení
   • 330 Středisko plyn
   • 331 Středisko elektro
   • 332 Středisko zdravotechnika, stavební řemesla
   • 333 Středisko výtahy
   • 334 Referát správa a ostraha budov, MTZ, doprava, sklad, jídelna
  • 34 Oddělení správa bytového fondu
   • 340 Referát provozní správa
   • 341 Referát stavební úpravy
   • 342 Referát provozní správa SVJ

Nahoru Začátek stránky Úvod

Ekonomické informace

Informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

V souvislosti s investicí části volných finančních prostředků družstva za účelem jejich zhodnocení do směnek společnosti Arca Investments a.s. v roce 2020 zde uvádíme aktuální informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

Zápisy ze zasedání věřitelského výboru a další dokumenty k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. jsou uveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Informace k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. průběžně aktualizujeme.


Vývoj dlužného nájemného v letech 1992 - 2022

Dlužné úhrady k 31.12.2022 činily 461 682,- Kč, z toho 295 466,- Kč dlužili nájemníci a 166 216,- Kč vlastníci.

Ke dni
31.12.19925 104 000,-
31.12.19936 456 000,-
31.12.19948 266 000,-
31.12.19958 385 000,-
31.12.19965 764 000,-
31.12.19976 275 000,-
31.12.19985 188 000,-
31.12.19994 873 000,-
31.12.20004 480 000,-
31.12.20013 843 000,-
31.12.20024 005 000,-
31.12.20033 535 000,-
31.12.20043 127 000,-
31.12.20053 110 000,-
31.12.20063 176 000,-
31.12.20072 857 000,-
31.12.20083 505 000,-
31.12.20093 315 000,-
31.12.20102 796 000,-
31.12.20113 288 000,-
31.12.20123 818 000,-
31.12.20133 895 000,-
31.12.20144 512 000,-
31.12.20153 534 000,-
31.12.20162 989 000,-
31.12.20172 138 000,-
31.12.20182 130 000,-
31.12.20191 597 000,-
31.12.2020  876 000,-
31.12.2021  484 000,-
31.12.2022  462 000,-

Vývoj dlužného nájemného


Nahoru Začátek stránky Úvod

Technické informace

(Oddíl se připravuje)


Nahoru Začátek stránky Úvod

Ocenění

Fasáda roku

Po získání dvou cen v roce 2004 a 2005 bylo SBD NH úspěšné i v roce 2010. Byla nám udělena hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii "B" Panelové domy. Cena byla udělena za panelový dům na Jugoslávské 16.


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2010


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2005


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2004

Nejhezčí panelák

V soutěži roku 2011 o titul nejkrásnějšího českého panelového domu se umístil náš dům na Jugoslávské ul. na krásném třetím místě. Zde je celý článek i s fotografiemi Top 10 českých paneláků publikovaný 9.9.2011.


Nahoru Začátek stránky Úvod