úvod služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém

Historie

Stavební bytové družstvo Nová huť vzniklo z podnětu pracovníků NHKG a PV ROH NHKG v roce 1959. Ustavující členská schůze se konala 21.11.1959 a zvolila pětičlenné představenstvo a tříčlennou kontrolní komisi. Dnem 24.12.1959 bylo družstvo zapsáno do podnikového rejstříku u lidového soudu civilního v Ostravě pod názvem SBD NHKG.

Prvními vlastními bytovými objekty byly v Porubě blok 14b na adrese Opavská 7, 9 a v Zábřehu blok 13 na adrese Krasnoarmějců 3, 5, 7.

Prvním předsedou družstva byl 21.11.1959 zvolen p. Ing. Milan Riczniak.

Vývoj družstva lze stručně ilustrovat následujícím přehledem:

1960 - 1964 Družstvo vlastní 600 bytů v 16 domech, překonává určitou krizi a buduje svou technickou složku.
1964 - 1972 Družstvo pracuje pod patronací Ústřední rady družstev. Zavádí se systematický způsob práce. V roce 1967 se družstvo zapojuje do nově vzniklého způsobu stabilizační výstavby a přidělování bytů. Družstvo již vlastní 59 domů s 2909 byty.
1974 Došlo ke sloučení se SBD NHKG 2 Svépomoc a SBD Výškovice a bytový fond v Orlové a Frýdku-Místku byl předán tamějším družstvům. V této době vlastní družstvo 3100 bytů.
1980 Dochází k další integraci s Družstvem pro výstavbu a správu garáží. V rámci tohoto připojení je převzato dalších 2056 garáží.
1981 V roce 1981 je 199 garáží prodáno do osobního vlastnictví. Družstvo v tomto roce spravuje 6049 bytů a 2578 garáží.
1982 K 31.12.1982 pečuje družstvo o 7054 byty a 2493 garáže, má rozestavěno 367 bytů a 38 garáží v 477 domech a má 9119 členů.
1983 - 1990 V rámci komplexní bytové výstavby (KBV) se družstvo dále postupně zvětšuje na 10200 bytů a 2500 garáží. Družstvo přijalo nový název: Stavební bytové družstvo Nová huť.
1991 V roce 1991 prochází družstvo vnitřní krizí, kdy je vyměněno vedení družstva a zvoleno nové představenstvo. Je vytvořen nový organizační řád. Pro řízení běžné činnosti družstva je představenstvem družstva jmenován ředitel.
1993 K 1.1.1993, po přijetí nových stanov, které byly upraveny do souladu s novým občanským a obchodním zákoníkem, je družstvo zapsáno u okresního soudu do obchodního rejstříku a tím potvrzena jeho transformace.
1995 Během roku 1995 se z družstva vyčlenily BD Slavík a BD 73.
1997 V roce 1997 v souladu se zákonem č. 72/94 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) je zahájen na základě žádostí členů družstva-nájemců bytů převod prvních bytů a garáží do vlastnictví těchto členů.
1999 Družstvo jako jedno z prvních v ČR spustilo v červenci své internetové stránky. Archív původní verze je zde.
2005 K 31.12. 2005 družstvo převedlo do vlastnictví 1157 bytů a 460 garáží.
2006 V roce 2006 družstvo převedlo do vlastnictví dalších 158 bytů a 25 garáží.
2007 V roce 2007 družstvo převedlo do vlastnictví 134 byty a 10 garáží.
2008 V roce 2008 družstvo převedlo do vlastnictví celkem 350 bytů a 33 garáží. Družstvo v tomto roce zajišťovalo přípravu a realizovalo opravy bytového fondu za téměř 300 mil. Kč (z toho za 250 mil. Kč komplexní opravy - revitalizace bytových domů).
2009 V listopadu 2009 družstvo završilo 50 let trvání své existence.
2010 V roce 2010 družstvo převedlo do vlastnictví 489 bytů a 50 garáží.
2011 V získávání dotací patří naše družstvo mezi přední bytová družstva v ČR. Od roku 2003 bylo provedeno více než 70 revitalizací a naše družstvo získalo na dotacích v akcích "Panel", "Nový panel" a "Zelená úsporám" více než 180 mil. Kč. V roce 2011 družstvo převedlo do vlastnictví 312 bytů a 33 garáží.
2012 V roce 2012 družstvo převedlo do vlastnictví 325 bytů a 21 garáž. K 31.12.2012 vlastní družstvo 7086 bytů a 1503 garáže. Ve správě družstva je dalších 3487 bytů a 686 garáží.
2013 V roce 2013 družstvo převedlo do vlastnictví 275 bytů a 16 garáží. K 31.12.2013 vlastní družstvo 6811 bytů I. kategorie a 1487 garáží. Ve správě družstva je dalších 3706 bytů a 688 garáží.
2014 V listopadu 2014 družstvo završilo již 55 let trvání své existence. V tomto roce družstvo převedlo do vlastnictví 250 bytů a 8 garáží. K 31.12.2014 tak vlastní družstvo 6561 byt I. kategorie a 1479 garáží. Družstvo dále spravuje 3954 byty a 695 garáží.
2015 V roce 2015 družstvo převedlo do vlastnictví 308 bytů a 20 garáží. K 3.12.2015 tak vlastní družstvo 6253 byty I. kategorie a 1459 garáží. Družstvo dále spravuje 4093 byty a 714 garáží.
2016 V roce 2016 družstvo převedlo do vlastnictví 304 byty a 12 garáží. K 31.12.2016 tak vlastnilo družstvo 5949 bytů I. kategorie a 1447 garáží. Družstvo dále spravuje 4381 byt a 726 garáží.
2019 V roce 2019 oslavilo SBD NH 60. výročí svého vzniku.

Po celou dobu své existence vykazuje družstvo dobré hospodářské výsledky.


Vývoj dlužného nájemného v letech 1992 - 2019

Dlužné úhrady k 31.12.2019 činily 1 597 434,- Kč, z toho 749 347,- Kč dlužili nájemníci a 848 087,- Kč vlastníci.

Ke dni
31.12.19925 104 000,-
31.12.19936 456 000,-
31.12.19948 266 000,-
31.12.19958 385 000,-
31.12.19965 764 000,-
31.12.19976 275 000,-
31.12.19985 188 000,-
31.12.19994 873 000,-
31.12.20004 480 000,-
31.12.20013 843 000,-
31.12.20024 005 000,-
31.12.20033 535 000,-
31.12.20043 127 000,-
31.12.20053 110 000,-
31.12.20063 176 000,-
31.12.20072 857 000,-
31.12.20083 505 000,-
31.12.20093 315 000,-
31.12.20102 796 000,-
31.12.20113 288 000,-
31.12.20123 818 000,-
31.12.20133 895 000,-
31.12.20144 512 000,-
31.12.20153 534 000,-
31.12.20162 989 000,-
31.12.20172 138 000,-
31.12.20182 130 000,-
31.12.20191 597 000,-

Vývoj dlužného nájemného


Nahoru Začátek stránky Úvod

Současnost

V současné době vlastní družstvo přibližně 4 800 bytů I. kategorie a 1 400 garáží v lokalitách Moravská Ostrava, Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Bělský Les, Starý Zábřeh, Poruba, Hrabová, Mariánské Hory, Slezská Ostrava a Michálkovice. Dalších více než 5 000 bytů a 700 garáží je v současné době ve správě družstva. Podle velikosti a charakteru činnosti patří naše družstvo mezi větší družstva v České republice.

Podle stanov je předmětem činnosti družstva především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. V současnosti se družstvo zaměřuje zejména na komplexní správu bytů, garáží a domů včetně poskytování souvisejících služeb.

Družstvo je stabilizované a poskytuje svým členům, vlastníkům bytů i garáží, ale i jiným společenstvím vlastníků, bytovým družstvům a majitelům bytových domů kvalitní servis v oblasti správy a údržby bytového fondu na vysoce profesionální úrovni.

Je naším cílem i povinností poskytovat tyto služby i v následujícím období.

Stavební bytové družstvo Nová huť:

 • V oblasti bytového hospodářství působíme již od roku 1959
 • Jsme jeden z největších správců bytového fondu na Ostravsku
 • Získali jsme 4 ocenění v celorepublikové soutěži „Panelák roku“ a 3 naše panelové domy získaly hlavní cenu v regionální soutěži „Fasáda Moravskoslezského kraje“
 • Vlastníme bytový fond v celkové hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč
 • V současnosti spravujeme více než 10.000 bytů a 2.000 garáží
 • K 1.1.2020 vykonáváme funkci předsedy společenství ve 146 SVJ
 • Provádíme technickou a ekonomickou správu domů, kterou zajišťujeme převážně vlastními kvalifikovanými zaměstnanci
 • Našich služeb využívá již více než 210 SVJ a malých BD
 • Zajišťujeme exkluzivní pojištění domu v rámci pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, které je až o 60% nižší, než obdobné pojištění na trhu
 • Svým zákazníkům nabízíme bezplatné využití služeb SIPO
 • Naším cílem je zajistit a udržet kvalitní, moderní a zároveň ekonomicky hospodárné bydlení našich zákazníků

Nahoru Začátek stránky Úvod

Volené orgány

Představenstvo SBD NH

Předseda představenstva:Mgr. Petr Opletal
Místopředseda představenstva: Jaroslav Vacek
Členové představenstva:Petr Buček
Jiří Kaloč
Ing. Radomír Prešer
Petr Radecký
Slávek Růžička
Ing. Darina Slováková
Michaela Stablová

Kontrolní komise SBD NH

Předseda kontrolní komise:Miroslav Hunčár
Místopředseda kontrolní komise: Bc. Edita Janečková
Luděk Karas
Ing. Karel Kuchař
Jiří Ledvoň

Členové představenstva a kontrolní komise byli zvoleni na shromáždění delegátů dne 12.11.2015.

V prosinci 2015 ukončili činnost ve funkci členka představenstva Ing. Lenka Fajkusová a místopředseda představenstva Radim Vykopal.

V lednu 2016 byli jako náhradní členové představenstva kooptováni Ing. Radomír Prešer a Ing. Darina Slováková, místopředsedou představenstva byl zvolen Jaroslav Vacek.

Na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 26. 5. 2016 byli zvoleni za dva odstoupivší členy představenstva Ing. Radomír Prešer a Ing. Darina Slováková.

Dne 29. 8. 2017 písemným prohlášením odstoupil z funkce člena představenstva pan Zdeněk Dostál. Zároveň odstoupil i z funkce člena organizační komise.

Na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 24. 11. 2017 byl zvolen za odstoupivšího člena představenstva pana Zdeňka Dostála novým členem představenstva pan Jiří Kaloč.


Komise

Představenstvo zřídilo jako své pomocné orgány komisi ekonomickou, komisi technickou a komisi organizační. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc a jejich závěry jsou pouze doporučením pro rozhodnutí, které přijímá představenstvo. Členové komisí jsou jmenováni představenstvem.

Po volbě dvou členů představenstva na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 26. 5. 2016 představenstvo na svém zasedání dne 1. 6. 2016 jmenovalo předsedkyní ekonomické komise Ing. Darinu Slovákovou a členy ekonomické komise Ing. Lenku Fajkusovou, Ing. Martinu Pudichovou, Michaelu Stablovou a Ing. Markétu Vltavskou.

Představenstvo na svém zasedání dne 13. 12. 2017 jmenovalo za pana Zdeňka Dostála, který odstoupil z funkce člena organizační komise, nového člena - pana Jiřího Kaloče.

Ekonomická komise

Předseda ekonomické komise: Ing. Darina Slováková
Členové ekonomické komise:Ing. Lenka Fajkusová
Ing. Martina Pudichová
Michaela Stablová
Ing. Markéta Vltavská

Technická komise

Předseda technické komise: Slávek Růžička
Členové technické komise:Petr Buček
Ing. Martina Janíčková
Ing. Jaroslav Polomský
Petr Radecký

Organizační komise

Předseda organizační komise: Ing. Radomír Prešer
Členové organizační komise:Jiří Kaloč
Ing. Lubomír Šebesta

Nahoru Začátek stránky Úvod

Pracovní aparát

Řízení pracovního aparátu SBD NH

Řízení je zabezpečováno po linii ředitele, jeho náměstků a jednotlivých vedoucích útvarů.

Organizační struktura SBD NH

Postavení vnitrodružstevních útvarů vychází z vnitrodružstevní dělby práce, která je dána organizační a ekonomickou strukturou. Organizační struktura respektuje vertikální a horizontální členění do úseků, oddělení (středisek) a referátů.

Organizační schéma (PDF)

Úsek ředitele

 • 1 Ředitel
   • 101 Referát sekretariátu, personalistiky, organizace družstevních vztahů, podatelna
   • 110 Referát správa SVJ
   • 120 Referát BOZP, PO
   • 140 Referát ASŘ, výpočetní technika
  • 15 Oddělení právní
   • 150 Referát právní, převody jednotek do vlastnictví

Ekonomický úsek

 • 2 Ekonomický náměstek
   • 201 Referát správa budov, pokladna, sekretariát
   • 202 Referát mzdová účtárna
   • 203 Referát ekonomika práce
   • 204 Referát členské a bytové záležitosti
  • 22 Oddělení ekonomické informace
   • 220 Referát rozbory, statistika
   • 221 Referát materiálová účtárna
   • 222 Referát všeobecná účtárna
   • 223 Referát výrobní účtárna
   • 224 Referát ceny, daně
   • 225 Referát SVJ a BD
  • 23 Oddělení financování
   • 230 Referát členské podíly
   • 231 Referát provozní účtárna

Výrobní úsek

 • 3 Výrobní náměstek
   • 301 Referát dispečink a sekretariát
  • 31 Oddělení technicko - dodavatelské
   • 312 Referát energie, měřidla
   • 313 Referát dodavatelská údržba
  • 33 Oddělení údržba vyhrazených zařízení
   • 330 Středisko plyn
   • 331 Středisko elektro
   • 332 Středisko zdravotechnika, stavební řemesla
   • 333 Středisko výtahy
   • 334 Referát správa a ostraha budov, MTZ, doprava, sklad
  • 34 Oddělení správa bytového fondu
   • 340 Referát provozní správa
   • 341 Referát stavební úpravy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Ocenění

Fasáda roku

Po získání dvou cen v roce 2004 a 2005 bylo SBD NH úspěšné i v roce 2010. Byla nám udělena hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii "B" Panelové domy. Cena byla udělena za panelový dům na Jugoslávské 16.


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2010


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2005


Certifikát - hlavní cena v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2004

Nejhezčí panelák

V soutěži roku 2011 o titul nejkrásnějšího českého panelového domu se umístil náš dům na Jugoslávské ul. na krásném třetím místě. Zde je celý článek i s fotografiemi Top 10 českých paneláků publikovaný 9.9.2011.


Nahoru Začátek stránky Úvod