Prosinec 2023

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Oznámení o celodružstevní dovolené
 • Platby bez zasílání složenek, bezhotovostní platební styk, QR kód
 • Finance v SVJ - spořicí účet, termínovaný vklad, cash pooling
 • Úpravy stanov společenství po novelách občanského zákoníku
 • Oznamovací povinnost vlastníka jednotky
 • Souhlas se zasíláním korespondence e-mailem
 • Zpravodaj již jen v elektronické formě
 • Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Kontrola a údržba technických zařízení v bytě uživatelem
 • Havarijní služba
 • Modernizace telekomunikačních rozvodů
 • Členský poplatek SBD NH – informace pouze pro vlastníky
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2023

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Informace o konání a usneseních Shromáždění delegátů SBD NH konaného 8.6.2023
 • Výtah ze zprávy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 8.6.2023
 • Výtah ze zprávy o výsledcích hospodaření družstva za rok 2022 přednesné na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 8.6.2023
 • Personální změna na ekonomickém úseku SBD NH
 • Úprava záloh na služby
 • Zasílání družstevní korespondence e-mailem (formulář pro souhlas)
 • Podmínky pro využití splátkového kalendáře
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2023
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2023
 • (Ne)účast na schůzích = (ne)zájem o své bydlení
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Zasklení balkónů a lodžií
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení
 • Poděkování Ing. Markétě Vltavské

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2022

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • SBD NH - profesionální předseda společenství
 • Vypnutím radiátorů se výdajů za teplo nezbavíte
 • Energie - orientace v legislativní smršti
 • Energie - orientace ve spotřebách
 • Jak se vyznat v jednotkách ve vyúčtování spotřeby plynu
 • Úprava zálohových plateb (nejen) v důsledku navýšení cen energií
 • Zhodnocování finančních prostředků SVJ
 • Odečty bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN)
 • Nabídka pronájmu společných prostor
 • Informační systém G5i
 • Formuláře - jak si zjednodušit žádost či oznámení družstvu
 • Členský poplatek SBD NH – informace pouze pro vlastníky
 • ZPRAVODAJ na webu družstva
 • Zplnomocnění k účasti na shromáždění vlastníků
 • Schůzovní místnosti SBD NH
 • Rekonstrukce bytů z právního hlediska
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2022

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Informace o konání a usneseních Shromáždění delegátů SBD NH konaného dne 24.3.2022
 • Výtah ze zprávy představenstva o výsledku hospodaření SBD NH přednesené na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 24.3.2022
 • Informace o konání a usneseních Shromáždění delegátů SBD NH konaného dne 2.6.2022
 • Výtah ze zprávy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 2.6.2022
 • Výtah ze zprávy o výsledcích hospodaření družstva za rok 2021 přednesené na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 2.6.2022
 • Vybrané změny v novém znění Stanov SBD NH - členská schůze samosprávy
 • Informace o vyúčtování služeb za rok 2021
 • Nový dodavatel energií do společných prostor a garáží
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2022
 • Zvýšením záloh na služby se vyhnete vysokým nedoplatkům
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2022
 • Informační systém Integri G5i
 • Elektromobilita, nabíjení, bezpečnost
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2021

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH konaného 14. října 2021
 • Výtah ze zprávy představenstva pro Shromáždění delegátů SBD NH konaného dne 14. 10. 2021
 • Výtah ze zprávy o výsledcích hospodaření družstva za rok 2020
 • Výtah ze zprávy kontrolní komise pro Shromáždění delegátů SBD NH
 • Přehled některých navrhovaných změn ve Stanovách SBD NH, v Jednacím řádu SBD NH a ve Volebním řádu SBD NH
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Údržba chodníků v zimních měsících
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1.1.2022
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Opakovaně se vracíme k tématu a problematice výskytu štěnic
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2021

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Informace o průběhu a usnesení Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konaného mimo zasedání v písemné formě (per rollam)
 • Informace o vyúčtování služeb za rok 2020
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2021
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2021
 • Dotační programy pro rekonstrukce domů
 • Pojištění bytového domu
 • Rejstřík společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Postup vymáhání dluhů vlastníků v SVJ
 • Revize technických zařízení domů a lhůty pro jejich provádění
 • Porušování domovního řádu
 • Odečty bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů pro vyúčtování za rok 2020
 • Nabídka pronájmu nebytového prostoru
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2020

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Fungování družstva v době koronavirové
 • Přístup k informacím prostřednictvím internetového informačního systému G5i
 • Odečty bytových vodoměrů - prosinec 2020 - ZMĚNA
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • (Ne)konání volebního shromáždění delegátů - funkční období členů představenstva a kontrolní komise
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Nahlášení změny vlastníka jednotky (bytu/garáže)
 • Nahlášení změny údajů uživatele jednotky (bytu/garáže)
 • Jak postupovat při pronájmu bytů vlastníky
 • Stavební úpravy bytové jednotky
 • Pozemní televizní vysílání DVB-T2/HEVC
 • Čerpání dotací
 • Odpovědnost statutárního orgánu SBD NH a jeho pojištění
 • Odložené věci ve společných částech domu
 • Obrana před „šmejdy“ v energetice
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2020

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2(COVID-19) na činnost družstva a společenství vlastníků
 • Informace o usnesení Shromáždění delegátů SBD NH přijatého mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně)
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2019
 • Zřetelné označení domovních schránek a zvonků
 • Informace o vyúčtování služeb za rok 2019
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • SVJ a SBD NH - dvě právnické osoby působící pod jednou střechou
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2020
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2020
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30.4.2020
 • K zamyšlení: Bytová družstva a společenství vlastníků kontra neplatiči
 • Aktuální informace pro družstevníky a vlastníky
 • Dálkové odečty bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Nabídka pronájmu nebytového prostoru
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2019

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Ptáme se předsedy představenstva
 • Několik čísel a zajímavostí o SBD NH v podání ekonomické náměstkyně
 • SBD NH pohledem výrobního náměstka
 • Informace k převodům družstevních bytů/garáží SBD NH do vlastnictví

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2019

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2018
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2019
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2019
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2019
 • K zamyšlení: Družstva i SVJ jsou vůči neplatičům v nevýhodném postavení
 • Měřicí technika v bytech
 • Problematika rozvodů společných televizních antén
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Optická infrastruktura pro elektronickou komunikaci v některých domech
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2018

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Upozornění na konec funkčního období členů výborů samospráv a delegátů SBD NH
 • Zřetelné označení domovních schránek a zvonků
 • Přístup k informacím prostřednictvím nového internetového informačního systému
 • Zpřístupnění bytů a oznamování změn
 • Stavební úpravy v bytě
 • Používání termostatických ventilů na ÚT
 • Problematika zpřístupnění zadních vstupů do domu
 • Udržování pořádku ve společných prostorách v souvislosti s prováděním preventivních požárních prohlídek vč. kontrol prostředků PO
 • Nabídka pronájmu nebytového prostoru
 • K zamyšlení: Sociální bydlení nebo finančně dostupné bydlení?
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2019
 • Pozemní televizní vysílání DVB-T2/HEVC
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2018
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Pojištění domácnosti
 • Jmenný telefonní a e-mailový seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2018

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2018
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2017 přednesené předsedkyní ekonomické komise na Shromáždění delegátů SBD NH v květnu 2018
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2018
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2018
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2018
 • K zamyšlení: Družstevní bydlení ano či ne?
 • Informace o obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Upozornění na kontrolu odečtených hodnot měřicí techniky v bytech
 • Upozornění pro uživatele garáží a garážových stání
 • Pojištění majetku družstva ve vlastnictví a spoluvlastnictví, pojištění domácnosti
 • Upozornění na nekalé praktiky některých realitních kanceláří
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2017

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Stanovisko představenstva ke svolání Shromáždění delegátů SBD NH
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2018
 • Informace o možnosti zřízení poruchové pohotovosti výtahů
 • Nové www stránky družstva
 • Přístup k informacím prostřednictvím nového internetového informačního systému
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Skladování materiálů a hořlavých kapalin ve společných prostorách a na únikových cestách bytových domů
 • K zamyšlení: Je opravdu bytové družstevnictví pozůstatkem minulosti?
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2017
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2017

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2017
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2016
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2018
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2017
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2017
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2017
 • K zamyšlení: Dlužníci a jiné aktuální problémy bytové politiky v ČR
 • Upozornění na nekalé praktiky některých realitních kanceláří
 • Nové www stránky družstva přinesou i širší elektronickou komunikaci
 • Zkušenosti z rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům podle nové vyhlášky
 • Informace k servisu výtahů a vyprošťování osob mimo pracovní dobu a v době pracovního volna
 • Udržování pořádku ve společných prostorách, zákaz skladování odložených věcí
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2016

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Informace o změně dodavatele el. energie a zemního plynu
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody
 • Používání termostatických ventilů a větrání v bytech
 • Nabídka na přidělení garáže
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2017
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2016
 • K zamyšlení: Neplatiči v doměch žijí na účet sousedů
 • Nekonečné téma: Sousedské vztahy
 • Kamerové systémy v bytových domechStanovisko ÚOOÚ č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2016

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2016
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2015
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2017
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2016
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2016
 • Nabídka na přidělení garáže
 • Rekonstrukce bytů v panelových domech svépomocí - nebezpečí pro všechny
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2016
 • Informace k nové vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Upřesnění informaci k havarijní službě
 • Informace k vyprošťování osob z výtahů a opravy mimo pracovní dobu
 • Udržování pořádku ve společných prostorách, zákaz skladování odložených věcí
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2015

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v listopadu 2015
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Nový domovní a požární řád SBD NH
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Nabídka pronájmu nebytového prostoru
 • Stavební úpravy v bytě
 • Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách a bytech
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2016
 • Legislativní změna - rozúčtování nákladů
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2015
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2015

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2015
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2014
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2016
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2015
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2015
 • Nabídka odprodeje vybraného materiálu
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2015
 • Upozornění pro nájemce a vlastníky - uživatele bytů, garáží a garážových stání
 • Výskyt štěnic v bytových domechVýzva majitelům individuálních satelitních antén
 • Upozornění na nekalé praktiky některých realitních kanceláří
 • Úřední hodiny
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Listopad 2014

Obsah:

 • POZOR! ZMĚNA HAVARIJNÍ SLUŽBY!
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Energetické průkazy budov
 • Nabídka pronájmu místnosti v budově družstva
 • S 205 Poplatky za úkony
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Program Výhoda
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2015
 • Upozornění na používání termostatických ventilů na ÚT
 • Větrání bytů
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2014

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Výtah ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2014
 • Sjednocení funkčního období delegátů SBD NH a členů výborů samospráv
 • Účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • Postup družstva při zakládání nových SVJ platný ode dne 1.1.2014
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2013
 • Nabídka pronájmu 6 místností v budově družstva Na Výspě 10 v Ostravě - Výškovicích
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2014
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2015
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Upozornění pro uživatele garáží a garážových stání
 • Upozornění pro nájemce a vlastníky - uživatele bytových domů
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2013

Obsah:

 • Informace o konání Shromáždění delegátů SBD NH
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Rekonstrukce panelových domů svépomocí - nebezpečí pro všechny
 • Větrání v panelových domech - použití rotačních hlavic
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2013

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních shromáždění delegátů SBD NH
 • Výpis ze zprávy pro Shromáždění delegátů SBD NH přednesené předsedou představenstva na zasedání v květnu 2013
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2012
 • Změna výdejních hodin ve skladu SBD NH
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2013
 • Vytápění bytů a nebytových prostor mimo topnou sezónu
 • Omezení hluku
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2013
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2014
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Požární řád pro garáže
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy
 • Výzva k bezhotovostnímu styku

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2012

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Výskyt štěnic v bytových domech
 • Provoz domovních předávacích stanic
 • Nároky na větrání bytů po výměně oken a zateplení fasád
 • Používání termostatickcýh ventilů na ÚT
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2013
 • Zasílání přeplatků
 • Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2012
 • Telefonní seznam
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2012

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních jednání shromáždění delegátů SBD NH
 • Výpis ze zprávy představenstva pro jednání Shromáždění delegátů SBD NH ze dne 29.5. 2012
 • Změna výdejních hodin ve skladu SBD NH
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2013
 • Výtah ze zprávy o hospodaření družstva v roce 2011
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2012
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2012
 • Informace o nabídce společnosti BICORN s.r.o.
 • Výskyt štěnic
 • Upozornění pro uživatele garáží a garážových stání
 • Výzva uživatelům bytových domů
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy
 • Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2011

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Nároky na větrání bytů po výměně oken a zateplení fasád
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2012
 • Zasílání přeplatků
 • Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2011
 • Směrnice S - 215
 • Telefonní seznam - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2011

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních shromáždění delegátů SBD NH
 • Výpis ze zprávy představenstva pro jednání Shromáždění delegátů SBD NH dne 26. 5. 2011
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2012
 • Společné televizní antény - digitalizace
 • Hospodaření družstva v roce 2010
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2011
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2011
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2011
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2010

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Informace o konání a přijatých usneseních Shromáždění delegátů SBD NH
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Pojištění domu
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Větrání bytů
 • Používání termostatických ventilů na ÚT
 • Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
 • Dotační programy pro regenerace domů
 • Individuální instalace satelitních antén
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2011
 • Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb
 • Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2010
 • Telefonní seznam
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2010

Obsah:

 • Informace o konání a přijatých usneseních shromáždění delegátů SBD NH
 • Výňatky ze zprávy předložené představenstvem a vedením družstva na jednání delegátů v květnu 2010
 • Zvyšování bezpečnosti výtahů
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2011
 • Upozornění pro uživatele garáží a garážových stání
 • Hospodaření družstva v roce 2009
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2010
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2010
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2010
 • Sdělení podnikatelům, členům družstva
 • Telefonní seznam
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2009

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Stavební úpravy
 • Společné televizní antény - digitalizace
 • Prodej garáží vlastněných SBD NH
 • Informace o převdoech bytů a garáží do vlastnictví
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2010
 • Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2009
 • Dotace na opravy a údržbu domů
 • Telefonní seznam
 • E-mailové adresy
 • Připomenutí

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2009

Obsah:

 • Padesáté výročí SBD NH
 • Informace o konání a přijatých usneseních shromáždění delegátů SBD NH
 • Hospodaření družstva v roce 2008
 • Pozemky, informace o převodech jednotek do vlastnictví členů družstva - nájemců
 • Informace o letním provozu termoregulačních ventilů a uzavíracích ventilů SV a TUV v bytech
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2009
 • Výměny vodoměrů
 • Nabídka řemeslných prací
 • Přechod na digitální vysílání - úpravy STA
 • Přehled dluhů nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2009
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2008

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2008

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Stavební úpravy prováděné v bytech ve vlastnictví SBD NH
 • Poplatky za jednotlivé druhy úkonů platné od 1. 12. 2008
 • Příspěvek na správu domu a družstva
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Úhrada nájemného a zálohových plateb
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2009
 • Úspora nákladů za spotřebu elektrického proudu
 • Telefonní seznam
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2008

Obsah:

 • Informace o konání a usnesení Shromáždění delegátů SBD NH
 • Hospodaření družstva v roce 2007
 • Převody bytů a garáží do vlastnictví nájemců - členů SBD NH
 • PANEL - stav, přehled oprav
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2008
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2009
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč k 30. 4. 2008
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2008
 • Informace o zavádění nového informačního systému
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2007

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené během vánočních svátků a systém odstraňování havarijních poruch
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Upozornění na dodržování domovního, požárního a provozního řádu
 • Program Panel pozastaven
 • Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb bezhotovostně
 • Nová okna - nové návyky
 • Převody bytů a garáží do vlastnictví nájemců - členů SBD NH
 • Příspěvek na správu domu a družstva
 • Novelizace Stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2007
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2007

Obsah:

 • Informace o konání a usnesení Shromáždění delegátů SBD NH
 • Úprava stanov
 • Změny týkající se převodů jednotek do vlastnictví členů našeho družstva
 • Prodloužení lhůty převodu jednotky do vlastnictví
 • Vytápění bytů a nebytových prostor mimo topnou sezónu
 • Odstávky v dodávce TUV
 • Podmínky pro montáž antény pro příjem bezdrátového internetu
 • Příprava plánu záchovné údržby bytového fondu pro rok 2008
 • SBD NH v číslech
 • Revitalizace bytového fondu - program PANEL
 • Informace o letním provozu termoregulačních a uzavíracích ventilů
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2007Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb bezhotovostně
 • Upozornění pro uživatele garáží a garážových stání
 • Telefonní seznam SBD NH
 • E-mailové adresy SBD NH

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2006

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Využívání společných prostor domu
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Správní poplatky - vlastníci, družstva, společenství vlastníků
 • Zpráva o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Podmínky pro povolování stavebních úprav
 • Dlužníci a přehled žalob k 31. 10. 2006
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2007
 • Telefonní seznam SBD NH
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2006

Obsah:

 • Informace o konání a usnesení Shromáždění delegátů SBD NH
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Směrnice S-206 o funkcionářských odměnách
 • Příprava plánu oprav na rok 2007
 • Odstávky TUV v létě 2006
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč
 • Směrnice družstva řešící výběrová řízení na dodavatele
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2006
 • Přehled čerpání nedělitelného fondu v roce 2005
 • Převody bytů a garáží do vlastnictví členů - vznik SVJ
 • Nabídka stolařských prací
 • Žádost o zveřejnění informace finančního úřadu

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2005

Obsah:

 • Zpráva o výsledku volebního shromáždění delegátů
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Havarijní služba
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Informace o provozování termoregulačních ventilů v bytech
 • Využívání společných prostor domu
 • Nová okna vyžadují nové návyky
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2006
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč
 • E-mailové adresy
 • Telefonní seznam SBD NH podle oddělení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2005

Obsah:

 • Informace o konání shromáždění delegátů družstva
 • Směrnice S 206 o funkcionářských odměnách
 • Volba delegátů
 • Informace o letním provozu termoregulačních ventilů a uzavíracích ventilů SV a TUV v bytech
 • Příprava plánu oprav pro rok 2006
 • Výměny vodoměrů
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2005
 • Zasílání přeplatků z vyúčtování poštou
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2005
 • Přehled o převodech jednotek do vlastnictví
 • Ocenění v soutěži "Fasáda Moravskoslezského kraje 2004"
 • Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách a bytech
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy dle oddělení SBD NH

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2004

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené během vánočních svátků a systém odstraňování havarijních poruch
 • Havarijní služba
 • Informace o převádění bytů a garáží SBD NH do vlastnictví členů
 • Odklízení sněhu před domem v zimních měsících
 • Nová okna vyžadují nové návyky na větrání
 • Druhy úkonů družstva a výše jejich úhrady platné od 1.9.2004
 • Upozornění
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1.1.2005
 • Zkušenosti s realizací a přípravou programu Panel
 • Informace o provozování termoregulačních ventilů v bytech
 • Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2004

Obsah:

 • Informace o průběhu a výsledcích Shromáždění delegátů SBD NH ze dne 3.6.2004
 • Program "Panel"
 • Zákon o DPH v aplikaci na bytová družstva
 • Odstávky TUV v letní sezóně 2004
 • Dálkové odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN)
 • Podmínky pro montáž antény pro příjem bezdrátového internetu
 • Obsah organizační směrnice SBD NH (S-305) - Dozor prádelen a mandloven

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2003

Obsah:

 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Způsob stanovení záloh a pravidel pro rozúčtování služeb
 • Havarijní služba
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2004
 • Druhy úkonů družstva a jejich výše úhrady platné od 1.1.2004
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1.1.2004
 • Informace o novém systému domovního telefonního spojení CD-2000

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2003

Obsah:

 • Usnesení Shromáždění delegátů z 3.6.2003
 • Nový Jednací řád SBD NH
 • Stavební úpravy bytů
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tis. Kč
 • Zpřístupnění pořadníků bytů, nebytových prostor
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2003 a výše poplatků družstva za úkony
 • Změna paušálních poplatků za výtahy
 • Čerpání z nedělitelného fondu družstva v roce 2002
 • Odstávky TUV

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2002

Obsah:

 • Způsob stanovení záloh a pravidel pro rozúčtování služeb
 • Odměny funkcionářů
 • Upozornění pro vlastníky bytů
 • Oznámení o celozávodní dovolené během vánočních svátků a systém odstraňování havarijních poruch
 • Informace o rozmístění jednotlivých oddělení SBD NH
 • Telefonní seznam SBD NH podle jmen
 • Telefonní seznam SBD NH podle oddělení
 • E-mailové adresy zaměstnanců družstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2002

Obsah:

 • Usnesení SD SBD NH ze dne 23.5.2002
 • Opravy v bytech
 • Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2002
 • Ochrana osobních údajů
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč
 • Telefonní čísla po přečíslování dne 22.9.2002
 • Plánované odstávky TUV po ukončení topné sezóny
 • Informace o převodech bytů a garáží do vlastnictví
 • Podmínky pro povolování stavebních úprav v bytech SBD NH
 • e-mailové adresy zaměstnanců družstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2001

Obsah:

 • Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1.1.2002
 • Oznámení o celozávodní dovolené a systém odstraňování havárií
 • Dispečerská služba (záznamník) - mimo období 22.12.2001 do 1.1.2002
 • Garážování vozidel poháněných stlačeným nebo zkapalněným plynem (označení LPG a CNG)
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč
 • Způsob stanovení záloh a pravidla rozúčtování služeb

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2001

Obsah:

 • Usnesení shromáždění delegátů SBD NH a stručná zpráva o konání
 • Oznámení o prodloužení možného termínu k převedení bytové (garážové) jednotky do vlastnictví
 • Vysvětlení ke způsobu platby za komunální odpad
 • Stanovení záloh na SV a TUV podle individuální spotřeby
 • Úprava předpisu zálohových plateb nájemného k 1.7.2001 - informace
 • Větrání místností bytů
 • Informace k výměnám vodoměrů
 • Stížnosti na výskyt znečištění TUV
 • Telefonní seznam středisek
 • e-mailové adresy zaměstnanců družstva
 • Úřední hodiny
 • Návrh na osvětlení chodeb po jednotlivých patrech infraspínačem osvětlení

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 2000

Obsah:

 • Informace o konání shromáždění delegátů SBD NH - výsledky voleb do představenstva a kontrolní komise družstva.
 • Změna v systému plateb za likvidaci a svoz komunálního odpadu
 • Odečty vodoměrů
 • Pojištění domů
 • Přehled dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč
 • Volby do výborů členských samospráv a volba delegátů na SD
 • Celodružstevní dovolená ve dnech 27. - 29.12.2000

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2000

Obsah:

 • Usnesení SD
 • Změna stanov Stavebního bytového družstva Nová huť
 • Novela zákona č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů)
 • Volby výborů samospráv
 • Podmínky pro povolování stavební úpravy v bytech SBD NH
 • Návrh na osvětlení chodeb po jednotlivých patrech infraspínačem osvětlení
 • Uveřejnění dlužníků s dluhem nad 8 tisíc Kč ke dni 30.4.2000
 • Změna v systému plateb za likvidaci a svoz komunálního odpadu

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 1999

Obsah:

 • Přehled vybraných cen energií a služeb k 1.1.2000
 • Informace o provádění odečtů vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Spuštění internetové stránky SBD NH, e-mailové adresy
 • Oznámení o celozávodní dovolené
 • Výstavby bytů na Zapletalově ulici
 • Změny ve službách SIPO a u sporožirových účtů
 • Dispečerská služba (záznamník)
 • Uveřejnění dlužníků s dluhem nad 5 tisíc Kč ke dni 31.10.1999
 • Úpravy nájmů a zálohových plateb od 1.1.2000
 • Využití místnosti domovního vybavení k soukromé podnikatelské aktivitě
 • Stav převodů bytů a garáží do vlastnictví
 • Informace o způsobu užívání TRV
 • Výměny bytových vodoměrů dle platných předpisů

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červenec 1999

Obsah:

 • Usnesení SD
 • Stručná zpráva Stavebního bytového družstva Nová huť o výsledcích hospodářské činnosti za rok 1998
 • Převody bytů do vlastnictví člena družstva
 • Výstavba bytů
 • Termoregulační ventily (TRV) a rozdělovače topných nákladů (RTN), zvané také indikátory topných nákladů (ITN)
 • Telefonní seznamy SBD NH
 • Internetová adresa a schránky elektronické pošty

Nahoru Začátek stránky Úvod

Prosinec 1998

Obsah:

 • Hromadění materiálu ve společných prostorách
 • Informace o provádění odečtů vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Udržování bytových vodoměrů v řádném provozuschopném stavu a výměna vodoměrů
 • Reklamace funkčnosti vodoměrů
 • Úpravy ploch pro rozúčtování nákladů za teplo
 • Podmínky znovuzřízení STA
 • Nabídka nových bytů k obsazení
 • Způsob stanovení záloh a pravidla rozúčtování služeb - novelizace
 • Přehled vybraných cen energií a služeb k 1.1.1999
 • Nová telefonní čísla SBD NH
 • Dispečerská služba (záznamník)

Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 1998

Obsah:

 • Usnesení ze shromáždění delegátů SBD NH konaného dne 21.5.1998
 • Úklid společných prostor
 • Povolování stavebních úprav - nosičů satelitních antén či jiných anténních systémů
 • Instalace termoventilů (TRV) a rozdělovačů topných nákladů (RTN)
 • Udržování bytových vodoměrů v řádném provozuschopném stavu
 • Úprava předpisu nájemného k 1.7.1998 - informace
 • Havarijní služba
 • Upozornění uživatelům bytů

Nahoru Začátek stránky Úvod