služby infodeska zpravodaje

Stanovy SBD NH - ke stažení ve formátu PDF


Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD NH


Nahoru Začátek stránky Úvod

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou ve formátu PDF a po kliknutí na odkaz se stáhnou nebo otevřou v novém okně nebo nové záložce prohlížeče. Jsou seřazeny od nejnovější po nejstarší. Výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora jsou v naskenované podobě k dispozici rovněž ve Sbírce listin na serveru justice.cz.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Formuláře ke stažení

Formuláře pro nájemce (družstevníky)

Oznámení o změně údajů
Souhlas k zasílání přeplatků na bankovní účet
 
Žádost o změnu výše záloh
Žádost o povolení stavební úpravy
Žádost o přenechání bytu do dočasného užívání jiné osobě
Žádost o přenechání garáže do dočasného užívání jiné osobě
Žádost o převedení bytu/garáže do vlastnictví člena družstva
Žádost o zřízení přístupu do informačního systému Integri G5i
 
Smlouva o převodu družstevního podílu - Vzor smlouvy pro převod bytu na nového uživatele za úplatu
Smlouva o převodu družstevního podílu - Vzor smlouvy pro převod garáže na nového uživatele za úplatu
Smlouva o převodu družstevního podílu - Vzor smlouvy pro převod bytu na nového uživatele - bezúplatná
Smlouva o převodu družstevního podílu - Vzor smlouvy pro převod garáže na nového uživatele - bezúplatná
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Prohlášení o mlčenlivosti - funkcionář (GDPR)

Formuláře pro vlastníky v SVJ

Oznámení o změně údajů
Oznámení o změně vlastníka jednotky
Souhlas k zasílání přeplatků na bankovní účet
 
Žádost o změnu výše záloh
Žádost o povolení stavební úpravy
Žádost o zřízení přístupu do informačního systému Integri G5i
 
Plná moc k zastupování na shromáždění SVJ
Zmocnění společného zástupce
 
Dohoda o ukončení členství (dle čl. 17 Stanov SBD NH)
Oznámení o vystoupení z družstva – ukončení členství (dle čl. 18 Stanov SBD NH)

Nahoru Začátek stránky Úvod