Vstup do informačního systému

Do informačního systému vstoupíte kliknutím na odkaz nebo tlačítkem níže. Infosystém se otevře v novém okně nebo nové záložce prohlížeče. Varovné hlášení, které se může objevit, ignorujte a pokračujte na stránku infosystému, případně přidejte adresu do bezpečnostních výjimek v prohlížeči. Pro nejběžnější prohlížeče je k dispozici návod, jak to provést.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Pravidla pro používání služby Integri G5i v SBD NH
a jím spravovaných SVJ a BD

1. Služba „Integri G5i“ je určena pro uživatele prostor (bytů i garáží) ve správě Stavebního bytového družstva Nová huť /zkratka SBD NH/ (družstevní, ve vlastnictví, byty v SVJ), dále jen „uživatel“. Registrovanému uživateli umožňuje prohlížet informace o příslušném prostoru (např. předpis úhrad, úhrady, vyúčtování služeb, zůstatky anuity, dlouhodobá záloha na opravy a investice, apod.).
2. Registrovaní uživatelé služby jsou rozděleni do čtyř kategorií:
a) Uživatel nebo vlastník prostoru SBD NH (právo prohlížet údaje vlastního prostoru)
b) Funkcionář domu SBD NH (právo prohlížet údaje všech prostor domu)
c) Vlastník prostoru v SVJ nebo BD ve správě (právo prohlížet údaje vlastního prostoru)
d) Statutární zástupce SVJ nebo BD (právo prohlížet údaje všech prostor domu)
3. Postup pro zřízení přístupu do „Integri G5i“:
a) Registrace uživatele se provádí žádostí na předepsaném formuláři.
b) Žadatel vyplní příslušnou žádost. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách www.sbdnh.cz. Tuto žádost předloží osobně k ověření totožnosti na kontaktním místě družstva (bytovém a členském oddělení SBD NH na adrese Na Výspě 647/10, Ostrava-Výškovice), případně zašle družstvu poštou s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím vlastní datové schránky. Podáním žádosti žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
c) Na e-mail uvedený v žádosti zašle družstvo bezplatně žadateli přihlašovací údaje a tato e-mailová adresa bude používána ke komunikaci s uživatelem. Potřebné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a uživatelské heslo) zašle družstvo po obdržení úplné žádosti pro zřízení přístupu.
4. Informace poskytované službou mají informativní charakter. Uživatelé v kategorii „funkcionář domu SBD NH“ a „statutární zástupce SVJ“, kteří si nechají službu zřídit, nesmí uživatelské jméno a uživatelské heslo a informace získané prostřednictvím služby poskytnout třetí osobě mimo působnost svého výboru samosprávy popř. SVJ. V opačném případě zodpovídají za případnou škodu. Informace poskytované službou jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů.

Pravidla si můžete stáhnout a vytisknout kliknutím na odkaz a jsou také součástí formuláře žádosti o přístup.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Žádost o přístup do informačního systému

Formulář Žádost o zřízení přístupu do informačního systému Integri G5i

Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je nutno podat osobně na bytovém a členském oddělení SBD NH na adrese Na Výspě 647/10, Ostrava-Výškovice, případně zaslat poštou s úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo prostřednictvím vlastní datové schránky.


Nahoru Začátek stránky Úvod